Binnen Nederland is er via de wet al veel geregeld wanneer het aankomt op BEFAIR; mannen en vrouwen zijn voor de wet gelijk, we hebben een minimum loon en werkgevers en werknemers hebben verplichtingen ten opzichte van elkaar. Daarnaast hebben we een rechtssysteem waarin eerlijke handel vastgelegd is. Dat dit niet overal ter wereld even fair gaat, zal voor niemand een verrassing zijn. Binnen BEFAIR hanteren we strenge regels. Wij auditeren regelmatig onze leveranciers op onder andere discriminatie, kinderarbeid, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Wanneer een leverancier niet voldoet aan onze strenge voorwaarden, ondernemen we direct actie.

Bunzl heeft een internationale Code of Conduct opgesteld. Zo borgen we goede werkomstandigheden voor iedereen die direct en indirect met ons samenwerkt.