Bunzl: een internationale, beursgenoteerde organisatie

Bunzl Nederland en haar werkmaatschappijen zijn onderdeel van Bunzl Plc, een FTSE-100 geregistreerde organisatie die opereert op 5 continenten en in meer dan 30 landen. Alle Nederlandse werkmaatschappijen bieden totaaloplossingen op het gebied van niet-handelsgoederen

De positie die Bunzl heeft brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Verantwoordelijkheden die Bunzl met trots draagt. Om zeker te stellen dat we voldoen aan de verwachtingen hebben we een internationale gedragscode opgesteld.

Onder onze code of conduct valllen:
* werknemers vermijden belangenverstrengeling
* werknemers leven de richtlijnen in verband met het geven en krijgen van relatiegeschenken en evenementen na
* werknemers respecteren het verbod op illegale betalingen en steekpenningen
* werknemers zorgen voor gezondheid, veiligheid en milieu
* werknemers beschermen de vertrouwelijke informatie van het bedrijf
* werknemers houden zich aan de etiquette in de omgang met klanten en leveranciers
* werknemers beheer van de groepsactiva op goede wijze
* werknemers houden zich aan het anti-corruptiebeleid
* werknemers gaan concurrentiebelemmerend gedrag tegen
* werknemers zullen niet discrimineren

* leveranciers voldoen aan lokale wet- en regelgeving alsmede aan de eisen zoals opgesteld door de International Labour Organisation (ILO) en de Ethical Trading Institute (ETI).
* leveranciers zorgen dat geen van hun werknemers jonger is dan de lokaal wettelijk toegestane minimum leeftijd
* leveranciers onthouden zich van moderne slavernij en mensenhandel
* leveranciers zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving volgens lokale wetgeving
* leveranciers zorgen voor minimale lonen volgens lokale wetgeving
* leveranciers garanderen minimaal de lokaal wettelijk vastgelegde rusttijden voor hun werknemers
* leveranciers zullen niet discrimineren

Bunzl heeft het recht om leveranciers te controleren op naleving van de gedragscode door audits en reviews uit te voeren. Deze audits en reviews vinden plaats binnen reguliere openingsuren en de leverancier verplicht zich om ons toegang te verlenen tot hun boekhouding en documentaties.
Leveranciers die niet voldoen aan de voorwaarden, krijgen de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn die aanpassingen te doen die nodig zijn om aan de voorwaarden te voldoen. Wanneer een leverancier vervolgens nog niet voldoet, of wanneer er onacceptabele praktijken worden vastgesteld gedurende een audit of review, zoals opgesteld in de werkomstandigheden en de mensenrechten sectie van de Code of Conduct, of wanneer we reden hebben te geloven dat de leverancier te weinig of niet voldoende moeite doet om correcties te realiseren, behouden wij het recht om gepaste maatregelen te nemen. Gepaste maatregelen kunnen zijn het stopzetten van orders, verminderen van orders, annuleren van orders of verbreken van de zakelijke relatie.
Deze Code of Conduct voldoet aan de Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties), en aan de lokale wet- en regelgeving.

De volledige Code of Conduct is beschikbaar (in het Engels) via onderstaande link