Bunzl heeft een centrale positie in de keten. Die positie gebruiken we graag om met zoveel mogelijk ketenpartners te werken aan duurzame oplossingen. Voor onze klant en voor de aarde.

.

Elke 2 jaar steunen Bunzl Nederland en haar werkmaatschappijen een goed doel. Voor 2022 en 2023 steunen we het United Packaging Forest. Deze organisatie bundelt krachten met bedrijven uit de verpakkingsmarkt om samen (her-)bebossing te stimuleren. Trees for all is daarvoor de uitvoerende partij.
Onze ambitie om uiteindelijk een bos aan bomen te planten is al in de helft van de geplande tijd gerealiseerd! We gaan nu natuurlijk voor een tweede bos.

Samen met concullega's richtte Allshoes het Circular Footwear Alliance op. Dé samenwerking om op korte termijn alle veiligheidsschoenen volledig circulair te maken.

Dat begint met de inzameling van oude werkschoenen.