Bunzl heeft een centrale positie in de keten. Die positie gebruiken we graag om met zoveel mogelijk ketenpartners te werken aan duurzame oplossingen. Voor onze klant en voor de aarde.

.

Elke 2 jaar steunen Bunzl Nederland en haar werkmaatschappijen een goed doel. Voor 2022 en 2023 steunen we het United Packaging Forest. Deze organisatie bundelt krachten met bedrijven uit de verpakkingsmarkt om samen (her-)bebossing te stimuleren. Trees for all is daarvoor de uitvoerende partij.
Onze ambitie om uiteindelijk een bos aan bomen te planten is al in de helft van de geplande tijd gerealiseerd! We gaan nu natuurlijk voor een tweede bos.

CupR is een circulair systeem waarbij je simpel gezegd de koffiebeker die je net hebt gebruikt uiteindelijk gebruikt voor je toiletbezoek. Huh?
Met CupR zamel je je koffiebekers separaat van je andere afval in. Die koffiebekers worden bij jouw organisatie opgehaald en verwerkt tot toiletpapier. En dat toiletpapier dat kan jij dan weer op de zaak gebruiken.

Samen met concullega's richtte Allshoes het Circular Footwear Alliance op. Dé samenwerking om op korte termijn alle veiligheidsschoenen volledig circulair te maken.

Dat begint met de inzameling van oude werkschoenen.