De allereerste Bunzl bomen zullen geplant worden in het Andesgeberte van Bolivia! Het hoofddoel hiervan is het herstellen van beschadigde oppervlakten, waardoor landbouwpraktijken duurzaam kunnen worden voortgezet en de leefomstandigheden van de gemeenschappen in dit gebied verbeteren. Natuurlijk heeft het op andere fronten ook een positieve impact. Lees in dit artikel alles wat er gaat gebeuren.


Droogte in de Boliviaanse Andes

De Boliviaanse Andes is een prachtig gebied met hoge bergen, bijzondere planten, bomen en diersoorten. Zo vind je hier de Andescondor, de grootste vliegende vogel ter wereld, de Viscacha, familie van de Chinchilla, en de Puyaraimondii plant.

De inheemse Quenchua en Ayamara gemeenschappen bewonen het gebied. Omdat ze geïsoleerd en op grote afstand van steden wonen, zijn ze voor inkomsten en levensonderhoud afhankelijk van kleinschalige landbouw en veeteelt. Echter, door ontbossing en niet-duurzaam gebruik van de grond is er droogte in het gebied. De gevolgen hiervan zijn ernstig: oogsten mislukken en het levensonderhoud van de gemeenschappen komt in gevaar.

Samen met partnerstichting Samay gaat Trees for All daarom in dit gebied heel veel bomen planten, waterbassins aanleggen en trainingen geven om duurzaam landbouwgrond gebruik te bevorderen. Het project betreft maar liefst 45 hectare land. Wij gaan natuurlijk ons best doen hier een zo groot mogelijke bijdrage aan te leveren.


Zo pakken we de droogte aan

Op de akkers van de boeren in de Boliviaanse Andes worden voornamelijk monoculturen verbouwd, waardoor de grond uitgeput raakt en minder vruchtbaar wordt. Het vee eet daarnaast jonge planten en bomen op, waardoor er een kaal en droog landschap ontstaat. Om deze droogte tegen te gaan is enkel het aanplanten van nieuwe bomen niet voldoende. Dit moet op een slimme en toekomstbestendige manier gebeuren, en ook goede irrigatie in drogere perioden en trainingen zijn belangrijk. Hoe we concreet de droogte gaan aanpakken:


1. ‘Agroforestry’ in samenwerking met kleine boeren

Agroforestry is een mooie manier om landbouwgrond duurzamer te maken: een combinatie van bomen planten en landbouw. Door een brede variatie van fruitbomen, inheemse bomen en groenten aan te planten raakt de grond minder snel uitgeput en kunnen boeren een grotere variatie van producten aanbieden voor de verkoop. In totaal werken hier ruim 350 kleine boeren aan mee.


2. Herbebossing ten behoeve van waterretentie in de grond

Er zal herstel van bossen plaatsvinden door het planten van bomen en planten in ontboste gebieden. Dat gebeurt bij uitstek rondom waterbronnen en waterinfiltratiezones hoog in de bergen. Door het herbebossen zal de waterretentie in de grond verbeteren en zo wordt erosie en degradatie van de grond voorkomen.


3. Aanleggen van waterbassins

In de gemeenschappen worden waterbassins gebouwd, die het hele jaar door water vasthouden. Boeren kunnen in droge perioden putten uit water dat hier is opgeslagen, om te zorgen dat gewassen ook in droge seizoenen water kunnen krijgen en er voldoende irrigatie van de bomen plaatsvindt.


4. Trainingen geven

De traditionele landbouwpraktijken hebben geleid tot uitputting van de grond. Daarom is het belangrijk om lokale gemeenschappen en boeren te trainen in duurzaam landgebruik. Naast trainingen over waterhuishouding, agroforestry en brandpreventie, zal Stichting Samay ook workshops en uitwisselingsbezoeken organiseren.


Bunzl steunt United Packaging Forest en Trees for All

Zoals hier te lezen is, is het goede doel dat we met Bunzl Nederland steunen in de komende twee jaar United Packaging Forest, die voor het planten van bomen intensief samenwerken met Trees for All. Samen met alle werkmaatschappijen willen we de komende tijd zoveel mogelijk bomen planten, en de eerste 226 bomen zijn al een feit!

Wil je meer weten ove rBunzl, UPF en Trees for All? Lees dan dit artikel, en houdt onze LinkedIn-pagina in de gaten voor het laatste nieuws.